Dr. Berentés ÉvaMINDENHATÓ GYERMEKKOR
Dr. Berentés ÉvaMINDENHATÓ
GYERMEKKOR
A könyv a pszichológia klasszikus hagyományaira és a legújabb kutatási
eredményeire támaszkodva a fogantatástól kezdve rendszerezi az egészséges
személyiség fejlődést segítő és gátló gyermekkori tényezőket. Amellett, hogy
lehetővé teszi a gyermekkori élmények felnőttkori hatásainak a beazonosítását,
gazdagítja az önismeretet és a gyermekkor feldolgozását is segíti.

Tartalom

AJÁNLÁS

ELŐSZÓ

KORAI SZOCIALIZÁCIÓS KÉRDŐÍV

I. FEJEZET: A SZOCIALIZÁCIÓ

II. FEJEZET: AZ EMBERI FEJLŐDÉS SZAKASZAI

III. FEJEZET: EGY EMBERI ÉLET KEZDETE

IV. FEJEZET: A SZIMBIÓZIS KORA (0–6 HÓNAP)

V. FEJEZET: AZ APA SZEREPE A SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉSBEN

VI. FEJEZET: A HATÉKONY CSALÁDI NEVELÉS

VII. FEJEZET: A FEJLŐDÉSI TRAUMA

VIII. FEJEZET: AZ EXTERNALIZÁCIÓ ÉS AZ INTERNALIZÁCIÓ MINT A SZIMBIÓZIS ÉS A KORAI SZEPARÁCIÓ IDŐSZAKÁBAN (6–36 HÓNAP) „VÁLASZTOTT” MEGKÜZDÉSI STRATÉGIA

IX. FEJEZET: A TÁRSFÜGGŐ ÉS INTIMITÁSKERÜLŐ VISELKEDÉS, MINT A KORAI FEJLŐDÉSI TRAUMÁK KÖVETKEZMÉNYE

X. FEJEZET: A DISZFUNKCIONÁLIS CSALÁD

XI. FEJEZET: A GYERMEKKORI TRAUMÁK GYÓGYÍTÁSA

XII. FEJEZET: AZ EREDMÉNYES SZOCIALIZÁCIÓ ALAPFOGALMAI

Ajánlás

„Hatalmas, lenyűgöző tárház a Mindenható gyermekkor.  Annyira összetett, sűrű szellemi textúrából szövődik, hogy nem lehet besorolni pusztán egy alkalmazott pszichológiai terület zászlaja alá sem. Gazdagon ötvöződnek benne ugyanis a személyiség- és klinikai lélektani aspektusok, a fejlődéspszichológiai irányvonalak, a legmodernebb pszichoterápiás elvek, az orvosi-orvospszichológiai fókuszok, a pedagógiai alapvetések…. A könyvet nagyon jó szívvel tudom ajánlani bármely olvasónak: az érettebb kamasztól az élet vizein már nagyjából végig evezett olvasókig. Aki most szeretne majd szülő lenni, illetve annak, aki már évek, évtizedek óta az. Akinek teljesen önfeledt, boldog gyermekkora volt, vagy aki arra keresi a választ, hogy neki miért nem adatott ilyen ajándék az élettől. Aki biztos abban, hogy szülőként szinte mindent jól csinál, és bizonyosságot, megerősítést szeretne nyerni a könyv által. Illetve annak, aki bizonytalan és kétségei vannak önnön maga szülői-nevelési gyakorlatát illetően. Gyakorló pedagógusoknak, gyakorló és elméleti orientáltságú pszichológusoknak, pszichológia és tanár szakos egyetemi hallgatóknak, orvosoknak, szociális munkásoknak, a nevelőszülői rendszer tagjainak. (Dr.Habil.Dávid Imre)

Kapcsolódó tartalom

A két könyv tartalmilag szorosan kapcsolódik egymáshoz

A két könyv tartalmilag szorosan kapcsolódik egymáshoz. Az ÉRETT SZEMÉLYISÉG című kötet a ma rendelkezésünkre álló tudományos tények alapján azt foglalja össze, hogy az érett személyiség milyen tulajdonságokkal írható le.

A szakemberek között egyetértés van abban, hogy a családi szocializáció célja az ún. érett személyiség megalapozása, ami a korszerű felfogás szerint érzelmi érettséget is jelent. Egy olyan emberi minőség, amely mindhárom életterületen (munka, társas közösségi szféra, intim szféra) lehetővé teszi a sikeres és a hatékony alkalmazkodást, egy boldog és sikeres életút lehetőségét biztosítja. Nagyobb összefüggésben nemcsak az egyes ember életét teszi boldogabbá, hanem minden túlzás nélkül az emberiség fennmaradását, és fejlődését is szolgálja. Fontos azonban hangsúlyozni, az, hogy az érettség felé vezető úton ki hol tart, sosem egy morális minőség. Mindössze a reális önismeret kialakításához ad szempontokat, és ha szükséges, segít kijelölni a személyiségfejlesztés irányát.

A MINDENHATÓ GYERMEKKOR című kötet azt rendszerezi, hogy a korai szocializációban, egészen a megtermékenyítéstől kezdve milyen tényezők segítik, vagy éppen gátolják az érzelmileg érett személyiség kialakulását. A Szerző a ma elérhető pszichológiai tények alapján, sorra veszi, hogy egy gyermek számára milyen korai környezeti feltételek okozhatnak fejlődési traumát, és ezeknek mik a lehetséges személyiségfejlődési, illetve felnőttkori következményei. Az érettség megalapozásában, kialakulásában milyen szerepe van az anyai és az apai magatartásnak, az érzelmileg éretlen, esetleg mérgező szülőknek, vagy a család dinamikájának. Az önismeret gazdagítása és az optimális nevelési célok elérése érdekében a Szerző azt is rendszerezi, hogy pl. mi tekinthető optimális anyai vagy apai magatartásnak, hogyan működik a hatékony családi nevelés, de abban is igyekszik segítséget nyújtani, ha szükséges, hogyan dolgozzuk fel a gyermekkorunkat, hogyan „gyógyítsuk” az érzelmi éretlenséget vagy a szüleinkkel való kapcsolatot. A kötet utolsó fejezete pedig az alapfogalmakban való tájékozódást segíti.

Vélemények

Rólunk mondták: